TOP-SPIN TOUR 2019/20
Nowa szata graficznaNowa szata graficzna dla wyników TOP-SPIN TOUR.
Dane są dostępne w:
Menu->Działalność->Stowarzyszenie->TOP-SPIN TOUR->2019/20.
Wybierając link 'Zestawienie miesięczne' można zobaczyć zdobycze
w poszczególnych miesiącach i frekwencję.
Wybierając nazwisko gracza z tej tabeli mamy dostęp do informacji
o rozegranych turniejach, zajętych miejscach i zdobytych punktach.
Ze sportowym pozdrowieniem
Admin