Niemiecki tenis stołowy w zapaści!DTTB -niemiecki odpowiednik PZTs zlecił badania dotyczące osób,
które na przestrzeni blisko 30 lat uprawiały i uprawiają tenis stolowy(obraz klubowy)...
Dane są porażające! W 1990 roku nasi zachodni sąsiedzi spędzali czas przy stołach tenisowych
w liczbie około 890 tys - dziś liczba ta zmalała do około 540 tys...
w ostatniej tylko dekadzie od stołów „odeszło” blisko 70 tys Niemców,
a bieżący tylko rok pozbawił tej uciechy około 7 tys...
Ciekawe, jakie wyniki przyniosłyby takie badania w Polsce?
Do dyskusji zapraszamy na naszym profilu FB.